Scholingsprogramma palliatieve zorg

De huidige zorg en opleiding is ingericht op het beter maken van mensen.

Als het gaat om het ondersteunen van mensen die niet beter worden, mist 28% van de patiënten na het slechtnieuwsgesprek hulp van zorgverleners in het ziekenhuis, waarbij patiënten vooral behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten en advies over psychische klachten (NFK 2018).

Om de groeiende groep mensen met ongeneeslijke kanker passende zorg te kunnen bieden, is dit scholingsprogramma opgestart. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door KWF. 

KWF is gestart met de campagne Voor het leven, waarbij KWF niet alleen investeert in onderzoek, maar ook in zorg en ondersteuning voor iedereen die door kanker wordt geraakt. KWF heeft Amsterdam UMC gevraagd het programma te coördineren

Wat wil men o.a. met dit scholingsprogramma bereiken?

  • Een verbeterd kennis- en vaardigheidsniveau rondom palliatieve zorg bij zorgprofessionals
  • Meer aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van scholing palliatieve zorg.
  • Nu opleiden om passende zorg te kunnen bieden

Binnen deze scholing is per training ruimte gemaakt voor het onderdeel communicatie waarbij gesprekstechnieken geoefend worden met een acteur.